Komínové sestavy

Komínové sestavy jsou složeny z jednotlivých prvků, které tvoří kompletní stavební prvek pro bezpečný odvod spalin z Vašeho domu.

Prvky komínového pláště, tzn. zakládací patky, komínové tvárnice, nadstřešní probarvené prstence, krycí desky jsou vyráběny na naší, moderní výrobní lince. Je tedy zaručena rozměrová přesnost, výběr kvalitních surovin pro výrobu, správné skladování a následná expedice k zákazníkovi. Naše komínové prvky jsou také pravidelně podrobovány pevnostním zkouškám a testování mrazuvzdornosti. U nadstřešních částí, prstenců systému TOP je při jedinečné a nejvyšší výrobní pevnosti (až 50 MPa ) zajištěna nenasákavost i při extrémním počasí.

komínové prvky

Popis komínových prvků:

 • 11. Prstence TOP

  Prstence jsou efektivní prvky s probarveného hutného betonu. Imitují v nadstřešní části cihelné zdivo. Záruka na životnost 50 let. Prstence jsou opatřeny zámky proti vodě pro rychlou montáž a jako ochrana proti vodě. Barevné varianty naleznetezde, nebo v sekci realizace.
  1. TK1HB Prstenec pro jednoprůduch, rozměr 38x38 cm pro systémy Keramo, Turbo, Renovo
  2. TK2HB Prstenec pro dvouprůduch, rozměr 73x38 cm pro systém Keramo
  3. TK3HB Prstenec pro Vario, rozměr 50x38 cm pro systém Vario
 • 10. Konusy

  Prvek pro dilatační ukončení komínu. Osazuje se na poslední vložku, která je ukončena nad horní hranou krycí desky. Upevňuje se pomocí přiloženého tmelu. Je vyroben z nerezového plechu. V případě potřeby je na něj možné upevnit stříšku.
  1. Konus Pro jednoprůduch pro systémy Keramo, Turbo, Renovo
  2. Konus2 Pro dvouprůduch a Vario pro systémy Keramo, Vario
 • 9. Krycí desky

  Komínová deska je prvek, který ukončuje komín. Je vyrobena z betonu s výztuží. Na spodní straně je opatřena okapnicí, která zamezuje stékání dešťové vody po těle komínu. Krycí deska také zajišťuje odvětrání komínu.
  1. DK1 Pro jednoprůduch, rozměr 54x54 cm pro systémy Keramo, Turbo, Renovo, Universo
  2. DK1 Pro dvouprůduch, rozměr 83x48 cm pro systém Keramo
  3. DK3 Pro systém Vario, rozměr 60x48 cm pro systém Vario
  4. NDK Pro obezdění, rozměr 79x79 cm pro systém Keramo
  5. NDK2 Pro dvouprůduch obezdění, rozměr 111x80 cm pro systém Keramo
  6. DKNEREZO Pro jednoprůduch, rozměr 44x44 cm pro systém Nerezo
 • 8. Komínové vložky

  Komínové vložky patří mezi tenkostěnné komínové prvky z keramiky, které tvoří průduch ve vícevrstevném komíně. Komínové vložky jsou dilatačně a tepelně odděleny od komínového pláště. Komínové vložky jsou vysoce odolné proti spalinám, mají takřka neomezenou životnost a velmi nízkou nasákavost a vyhovují nejvyššímu teplotnímu zatížení. Kvalitní výrobní zpracování, použitá vstupní surovina a výrobní proces zajišťují nejvyšší teplotní odolnost do 600 °C provozní teploty. Tloušťka stěny je pouhých 1,5 cm.
  1. KV Vložka keramická délka 32,8 cm pro systémy Keramo, Vario, Renovo
  2. KVT Vložka keramická přetlaková délka 32,8 cm pro systém Turbo
  3. KVU Vložka hrdlová délka 66 cm pro systém Universo
  4. KVN02 Vložka nerezová délka 100 cm pro systém Nerezo
  5. KVN03 Vložka nerezová délka 50 cm pro systém Nerezo
 • 7. Kouřovody

  Kouřovody slouží k připojení spotřebiče do komínu. Od jejich osy po ústí komínu je tzv. účinná výška komínu. Pro bezpečné připojení je vhodné použít redukce kouřovodu. Nejmenší osová výška kolmého kouřovodu je 109 cm. Další možné výšky jsou vždy +32,8 cm. Vhodné výšky jsou dle souladu s připojovaným spotřebičem. U krbových kamen je to používaná výška 142 cm, u krbové vložky je to 180-200 cm. Výšky jsou platné pro keramické vložky.
  1. KZK vstup 90° pro systémy Keramo, Vario
  2. KZK45 vstup 45° pro systémy Keramo, Vario
  3. KZKT vstup 90° pro systém Turbo
  4. KZU vstup 90° pro systém Universo
  5. TKN15 vstup 90° pro systém Nerezo
  6. TKN16 vstup 45° pro systém Nerezo
  7. DW11 vstup 90° pro systém Nerezo 3V
 • 6. Izolační rohože

  Izolační rohož slouží k izolaci komínového průduchu. Zároveň zajišťuje při zatopení udržení optimální teploty vložky. Komín pak lépe a rychleji táhne a dochází k optimálnímu procesu spalování. Izolační rohože jsou vyrobeny z kvalitní kamenné vlny s bodem tání 1000°C. Na vnitřní straně jsou opatřeny zářezy pro optimální přilnutí k plášti komínu a výstupy pro vystředění vložky. Tl. izolace je 3 cm.
  1. IP2160 pro průměr 16 cm, výstup 3 cm pro systémy Keramo, Vario, Nerezo, Renovo
  2. IP2180 pro průměr 18 cm, výstup 2 cm pro systémy Keramo, Vario, Nerezo, Renovo
  3. IP2200 pro průměr 20 cm, výstup 1 cm pro systémy Keramo, Vario, Nerezo, Renovo
 • 5. Komínová tvárnice

  Tvoří plášť komínu. Tvárnice jsou vyrobeny z Liaporbetonu. Zajišťuje udržení optimální teploty spalinové cesty. Má vysokou rozměrovou přesnost a proto se spojuje pomocí speciálního tmelu. Otvory pro připojovací tvarovky se vyřezávají dle potřeby.
  1. TK1LB jednoprůduchová tvárnice pro systémy Keramo, Turbo, Nerezo, Renovo, Universo
  2. TK2LB dvouprůduchová tvárnice pro systémy Keramo, Turbo, Nerezo
  3. TK3LB tvárnice s multifunkčními průduchy pro systém Vario
 • 4. Vložka pro dvířka

  Pro kontrolu spalinové cesty. V patě komínu slouží pro kontrolu a vybírání sazí. V podkroví, nebo nad střechou pro čištění a vymetání. Je uzavřena dvířky.
  1. Keramický KZD pro systémy Keramo, Vario
  2. Keramický KZDT pro systém Turbo
  3. Isostatický KZUD pro systém Universo
  4. Nerezový CPN07 pro systém Nerezo
 • 3. Komínová dvířka

  Slouží z uzavření otvoru pro čištění a kontrolu vnitřní spalinové cesty. Jsou osazeny na dvířkovou tvarovku, ke které se připevňují speciálním tmelem.
  1. Bílá KDN pro systémy Keramo, Vario, Turbo
  2. Nerezová KDNEREZ Keramo, Vario, Turbo
  3. Nerezová KDN13 pro systém Nerezo
  4. Nerezová KDNU pro systém Universo
 • 2. Odvětrávací mřížka

  Prvek k zajištění odvětrání izolace. Osazuje se do paty komínu, nad čistou podlahu. Slouží k odvětrání vzdušné vlhkosti na izolaci. Je dodávána ve variantách:
  1. Bílá OM pro systémy Keramo, Vario, Nerezo
  2. Nerezová pro systémy Keramo, Vario, Nerezo
 • 1. Zakládací patka s odvodněním

  Jedná se o první prvek vnitřní části komínu. Ve středu je osazena vývodním potrubím pro odvod případného kondenzátu (u použití na pevná paliva je vhodné vývod zaslepit). Je dodávána ve variantách:
  1. Betonová KJB pro systémy Keramo, Vario
  2. Šamotová KJBT pro systém Turbo
  3. Nerezová KJN pro systém Nerezo 1V
  4. Šamotová KJBU pro systém Universo